Quantcast
Menu

Vật thể tròn nhất thế giới được làm từ khối nguyên liệu 1 triệu Euro sẽ định nghĩa lại Kilogram?


World's Roundest ObjectChào mọi người, dưới đây là video giới thiệu về vật thể tròn nhất thế giới cũng như cách hình thành và ý nghĩa của nó. Khối cầu này được tạo ra từ khối nguyên liệu thô trị giá lên đến 1 triệu Euro với hơn 1000 giờ làm việc, và giờ thì nó VÔ GIÁ. Vậy nó là gì ở bên trong? Đó là 2.15*10^25 nguyên tử silico-28 và trong tương lai nó có thể thay thế hoàn toàn định nghĩa Kilogram.

Từ trước đến nay Kilogram vẫn được định nghĩa bằng 1 khối trụ làm từ hợp chất Platinum và Iridium. Nếu bạn xem video, bạn sẽ thấy khối trụ này được bảo vệ nghiêm ngặt như thế nào tại Paris.

Nào, bây giờ mời các bạn xem video clip về vật thể mà chúng ta nhắc đến, khối cầu tròn nhất thế giới.


Facebook Comments

Leave a reply


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *