Quantcast
Menu

Những số 2 mà bạn nên nhớ từ Đức Đạt Lai Lạt Ma


CHỈ CÓ 2 THỨ THÔI

Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm,
đó là sức khỏe và lời hứa.
Có 2 thứ bạn phải cho đi,
đó là tri thức và lòng tốt.
Có 2 thứ bạn phải thay đổi,
đó là bản thân và nhận thức.

Có 2 thứ bạn phải giữ gìn,
đó là niềm tin và nhân cách.

dalailama
Có 2 thứ bạn phải trân trọng,
đó là gia đình và hiện tại.
Có 2 thứ bạn phải tự mình thực hiện,
đó là lao động và chịu trách nhiệm với việc mình làm.
Có 2 thứ bạn phải lãng quên,
đó là đau thương và hận thù.
Có 2 thứ bạn phải khắc ghi,
là công ơn Mẹ Cha và sự giúp đỡ của người khác.


Có 2 thứ bạn buộc phải có để là người thành công,
đó là đam mê và lòng kiên trì.
Có 2 thứ bạn không được làm,
đó là hãm hại người khác và phản bội lòng tin.

Có 2 thứ bạn phải bảo vệ,
đó là danh tín và lẽ phải.
Có 2 thứ bạn phải chấp nhận,
là cái chết và sự khác biệt.


Có 2 thứ bạn phải kiểm soát,
đó là bản năng và cảm xúc.
Có 2 thứ bạn phải tránh xa,
đó là cám dỗ và sự ích kỷ.

Có 2 thứ bạn luôn phải sử dụng mà đừng hà tiện,
là tiền bạc và kinh nghiệm.
Có 2 thứ bạn không được sợ sệt,
là cái ác và sống thật.


Có 2 thứ bạn phải nuôi dưỡng,
là tình yêu và sự bao dung.

Có 2 thứ mà bạn cần phải đạt được trong cuộc sống,
đó là thành đạt và hạnh phúc.
Có 2 thứ bạn phải luôn sẵn sàng,
đó là khó khăn và ngày mai.
Có 2 thứ bạn phải luôn ghi nhớ,
đó là thực hiện những điều trên
và làm thật tốt chúng trong cuộc sống hàng ngày.


Facebook Comments

Leave a reply


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *