Quantcast
Menu

Albert Einstein và Những Câu Nói Hài Hước Đầy Ý Nghĩa


Wallpaper-Albert-Einstein-scientist-physicist-theorist-face-tongue

There are two ways to live: One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle

Có 2 cách để sống cuộc đời của bạn: Một là như thể chẳng có gì là màu nhiệm; Hai là như thể mọi thứ đều màu nhiệm

—————————

Two things are infinite: the universe and human stupidity and I’m not sure about the former.

Chỉ có hai thứ là vô hạn, vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người, và tôi không chắc về cái thứ nhất

—————————

If the facts don’t fit the theory, change the facts.

Nếu thực tế không tương ứng với lý thuyết, hãy thay đổi thực tế

—————————

Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.

Sự điên rồ: lặp đi lặp lại một việc và kỳ vọng những kết quả khác nhau

—————————

You can’t solve a problem with the same mind that created it

Anh không thể giải quyết một vấn đề với cái nhận thức mà anh đã sử dụng để tạo ra nó

—————————

The difference between stupidity and genius is that genius has its limits.

Sự khác biệt giữa sự ngu dốt và thiên tài là thiên tài luôn có giới hạn

—————————

If A is a success in life, then A equals x plus y plus z. Work is x; y is play; and z is keeping your mouth shut.

Giả sử A là sự thành công  trong cuộc sống. Vậy thì A=X+Y+Z trong đó X=làm việc, Y=vui chơi, Z=im lặng

—————————

Once we accept our limits, we go beyond them.

Khi chúng ta chấp nhận giới hạn của mình, chúng ta vượt qua nó

—————————

Sometimes one pays most for the things one gets for nothing.

Đôi khi người ta trả tiền nhiều nhất cho những thứ người ta mua chả biết để làm gì

—————————

Education is what remains after one has forgotten everything he learned in school

Giáo dục là những gì còn lại khi người ta đã quên hết mọi thứ học được ở nhà trường

—————————

It is a miracle that curiosity survives formal education.

Thật kỳ diệu rằng sự tò mò vẫn sống sót sau giáo dục máy móc

—————————

Gravitation is not responsible for people falling in love.

Không phải vì sức hấp dẫn quả đất mà  người ta  bị thu hút lẫn nhau.

 

Sưu tập


Facebook Comments

Leave a reply


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *