Quantcast
Menu

4. Lắc đầu từ bên này sang bên kia để “đánh thức” cánh tay bạn dậy nếu nó đang ngủ.Facebook Comments

Leave a reply


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *